தமிழகத்தில் உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் பதவி உயர்வு மற்றும் இடமாற்றம்..

தமிழக அரசால் இன்று பல பகுதிகளில் பணியாற்றி வரும் உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வும் , பணி இடமாற்ற உத்தரவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதன் விபரங்களை காண கீழே உள்ள க்ளிக் செய்யவும்..

Rc.No.86868-GB VII(3)-2017