Home செய்திகள்உலக செய்திகள் அணுத் துகள்கள் நிறையின் தோற்றம் குறித்த தத்துவார்த்த கண்டுபிடிப்புகளுக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற பிரான்சுவா பரோன் எங்லெர்ட் பிறந்த தினம் இன்று (நவம்பர் 6, 1932).

அணுத் துகள்கள் நிறையின் தோற்றம் குறித்த தத்துவார்த்த கண்டுபிடிப்புகளுக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற பிரான்சுவா பரோன் எங்லெர்ட் பிறந்த தினம் இன்று (நவம்பர் 6, 1932).

by mohan

பிரான்சுவா பரோன் எங்லெர்ட் (Francois, Baron Englert) நவம்பர் 6, 1932ல் பெல்ஜிய யூத குடும்பத்தில் பிறந்தார். இரண்டாம் உலகப் போரில் பெல்ஜியத்தை ஜெர்மன் ஆக்கிரமித்தபோது, அவர் தனது யூத அடையாளத்தை மறைத்து அனாதை இல்லங்கள், ஸ்டூமோன்ட் மற்றும் இறுதியாக, அன்னேவோய்-ரவுல்லன் நகரங்களில் உள்ள அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வீடுகளில் வாழ வேண்டியிருந்தது. இந்த நகரங்கள் இறுதியில் அமெரிக்க இராணுவத்தால் விடுவிக்கப்பட்டன. பிரான்சுவா 1955 ஆம் ஆண்டில் பிரஸ்ஸல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக பட்டம் பெற்றார். அங்கு அவர் 1959ல் இயற்பியல் அறிவியலில் பிஎச்டி(Ph.D) பெற்றார். 1959 முதல் 1961 வரை, கார்னெல் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றினார். முதலில் ராபர்ட் ப்ரவுட்டின் ஆராய்ச்சி கூட்டாளராகவும் பின்னர் உதவி பேராசிரியர்.

பின்னர் அவர் பிரஸ்ஸல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் திரும்பினார். அங்கு அவர் ஒரு பல்கலைக்கழக பேராசிரியரானார். அங்கு ராபர்ட் ப்ரவுட் உடன் சேர்ந்தார். 1980ல், எங்லெர்ட்டுடன் கோட்பாட்டு இயற்பியல் குழுவின் தலைவராக இருந்தார். 1998 ஆம் ஆண்டில் எங்லெர்ட் பேராசிரியர் எமரிட்டஸ் ஆனார். 1984 ஆம் ஆண்டில் டெல்-அவிவ் பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் மற்றும் வானியல் பள்ளியில் சிறப்பு நியமனம் மூலம் பேராசிரியர் எங்லெர்ட் முதன்முதலில் சாக்லர் பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார். எங்லெர்ட் 2011ல் சாப்மேன் பல்கலைக்கழகத்தின் குவாண்டம் ஆய்வுகளுக்கான நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார். அங்கு அவர் ஒரு சிறப்பு வருகை பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார். ப்ரவுட் மற்றும் எங்லெர்ட் 1964 ஆம் ஆண்டில் அளவீட்டு திசையன் புலங்கள், அபெலியன் மற்றும் அபேலியன் அல்லாதவை, வெற்று இடம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை கட்டமைப்பைக் கொண்டிருந்தால் பொருள் அமைப்புகளில் ஒருவர் சந்திக்கும் பட்சத்தில் நிறையைப் பெற முடியும் என்பதைக் காட்டியது. பாதை புலங்களுக்கான கோல்ட்ஸ்டோன் தேற்றத்தின் தோல்வியை மையமாகக் கொண்டு, ஹிக்ஸ் அடிப்படையில் அதே முடிவை அடைந்தார். இந்த ஆண்டின் மூன்றாவது கட்டுரை ஜெரால்ட் குரால்னிக், சி. ஆர். ஹேகன் மற்றும் டாம் கிப்ல் ஆகியோரால் எழுதப்பட்டது. இந்த போசான்(Boson) கண்டுபிடிப்பில் ஹிக்ஸ், எங்லெர்ட் மற்றும் ப்ரவுட், மற்றும் குரால்னிக், ஹேகன், கிப்ல் ஆகியோரால் எழுதப்பட்ட மூன்று ஆவணங்கள் ஒவ்வொன்றும் இந்த கண்டுபிடிப்பிற்கான மைல்கல் ஆவணங்களாக இயற்பியல் மறுஆய்வு கடிதங்கள் 50 வது ஆண்டு விழாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த புகழ்பெற்ற ஆவணங்கள் ஒவ்வொன்றும் இதேபோன்ற அணுகுமுறைகளை எடுத்திருந்தாலும், 1964 பிஆர்எல் சமச்சீர் முறிவு ஆவணங்களுக்கு இடையிலான பங்களிப்புகளும் வேறுபாடுகளும் குறிப்பிடத்தக்கவை. கட்டமைப்பை விளக்குவதற்கு, ஒவ்வொன்றும் ஒரு சிறிய காந்தத்துடன் பொருத்தப்பட்ட அணுக்களால் ஆன ஒரு ஃபெரோ காந்தத்தைக் கவனியுங்கள். இந்த காந்தங்கள் வரிசையாக இருக்கும்போது, ஃபெரோ காந்தத்தின் உட்புறம் வெற்று இடத்தை கட்டமைக்கக்கூடிய வழிக்கு வலுவான ஒப்புமையைக் கொண்டுள்ளது. வெற்று இடத்தின் இந்த கட்டமைப்பிற்கு உணர்திறன் கொண்ட பாதை திசையன் புலங்கள் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட தூரத்திற்கு மேல் மட்டுமே பரப்ப முடியும். இதனால் அவை குறுகிய தூர இடைவினைகளுக்கு மத்தியஸ்தம் செய்து நிறையைப் பெறுகின்றன. கட்டமைப்பை உணராத அந்த புலங்கள் தடையின்றி பரப்புகின்றன. அவை நிறையற்றவை மற்றும் நீண்ட தூர இடைவினைகளுக்கு காரணமாகின்றன. இந்த வழியில், பொறிமுறையானது ஒரு ஒருங்கிணைந்த கோட்பாட்டிற்குள் குறுகிய மற்றும் நீண்ட தூர இடைவினைகளுக்கு இடமளிக்கிறது. ஹிக்ஸ், ஜெரால்ட் குரால்னிக், ப்ரவுட் மற்றும் எங்லெர்ட் மேலும் அளவிடக்கூடிய புலம் ஒரு ஃபெர்மியன் மின்தேக்கி போன்ற மிகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட முகவரால் மாற்றப்பட்டால் பொறிமுறை செல்லுபடியாகும் என்பதைக் காட்டியது. அவர்களின் அணுகுமுறை கோட்பாடு மறுசீரமைக்க முடியாதது என்று ஊகிக்க வழிவகுத்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டின் இயற்பியலின் ஒரு முக்கிய சாதனையான மறுசீரமைப்பின் இறுதி சான்று, ஜெரார்டஸின் ஹூஃப்ட் மற்றும் மார்டினஸ் வெல்ட்மேன் ஆகியோருக்கு 1999 ஆம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. ப்ரவுட்-எங்லெர்ட்-ஹிக்ஸ்-குரல்னிக்-ஹேகன்-கிபிள் பொறிமுறையானது அடிப்படை துகள்களின் எலக்ட்ரோவீக் கோட்பாட்டின் சாதனை ஆகும். மேலும் இயற்கையின் அடிப்படை விதிகளின் ஒருங்கிணைந்த பார்வைக்கு அடித்தளத்தை அமைத்தது. எங்லெர்ட்க்கும், பீட்டர் ஹிக்ஸ்ற்கும் இணை அணுத் துகள்கள் நிறையின் தோற்றம் குறித்த தத்துவார்த்த கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 2013ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அளிக்கப்பட்டது. இவர் 2010ஆம் ஆண்டின் சாகுராய் பரிசு, 2004ஆம் ஆண்டின் வுல்ஃப் பரிசு முதலிய பல பரிசுகளை வென்றுள்ளார். அண்டவியல், சரக்கோட்பாடு, புள்ளியியல் இயற்பியல் முதலிய பல துறைகளில் பெரும் பங்களிப்புகளை செய்துள்ளார். 2013ஆம் ஆண்டின் ஆதூரியா இளவரசர் விருதினை பீட்டர் ஹிக்ஸ் மற்றும் ஐரோப்பிய அணு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோடு இணைந்து இவர் பெற்றுள்ளார். Source By: Wikipedia தகவல்: இரமேஷ், இயற்பியல் உதவி பேராசிரியர், நேரு நினைவு கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி, திருச்சி

EID MUBARAK

You may also like

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!