இரத்த தான அறிவிப்பு …

அறிவிப்பு

*இரத்தம் தேவை* இராமநாதபும் அரசு ருத்துவமமையில் அனுமதிக்க பட்டு உள்ள நோயாளிக்கு நாளை காலையில் *A- negative*(1unit) இரத்தம் தேவை படுகிறது.

தகவல்பதிவு நேரம் 08/01/17 இரவு 10:30

இரத்தம் 9/01/17 காலையில் தேவை.

தொடர்புக்கு 9840568387,9042169629

———————-

*WANTED BLOOD* Need BLOOD in ramanadapuram GH *A- negative* tomorrow morning

Message posteddate and time 08/01/17 10:30 (BLOOD need. Required on 09/01/17 morning

please  contact 9840568387, 9042169629