பல நட்சத்திர (Delta Orionis) நிறமாலையை ஆராய்ந்த போது விண்மீன்களிடை ஊடகம் இருப்பதை கண்டறிந்த யோகான்னசு பிரான்சு ஹார்ட்மேன் நினைவு தினம் இன்று (செப்டம்பர் 13,1936).

யோகான்னசு பிரான்சு ஹார்ட்மேன் ஜனவரி 11, 1865ல் ஜெர்மனியில் பிறந்தார். ஹார்ட்மேன் ஒரு ஜெர்மானிய இயற்பியலாளரும் வானியலாளரும் ஆவார். 1904ல் பல நட்சத்திர டெல்ட்டா ஓரியானிசின் (Delta Orionis)  நிறமாலையை ஆராய்ந்த போது கால்சியம் வரிகளைத் தவிர மற்ற அனைத்து வரிகளும் இடம்பெயர்வதைக் கண்டார். இது விண்மீன்களிடை ஊடகம் ஒன்று நிலவுவதைக் குறிக்கிறது எனக் கூறினார்.

அர்ஜென்டினாவின் லா பிளாட்டா வானியல் ஆய்வகத்தின் இயக்குநராக நவம்பர் 1922 முதல் மே 1934வரை இருந்தார். அப்போது இவர் வானியற்பியலில் வான்காணகப் பணிகளை வழிநடத்தினார். இவர் மூன்று சிறுகோள்களைக் கண்டுபிடித்தார். சிறுகோள்கள் 965 ஆஞ்செலிகா (நவம்பர் 4, 1921), 1029 லா பிலாத்தா (ஏப்ரல் 28, 1924), 1254 எர்ஃபோர்டியா (மே 10, 1932) ஆகிய மூன்று சிறுகோள்களைக் கண்டுபிடித்தார். இலீப்சிக் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலா மறைப்புகளைப் (சந்திர கிரகணம்) பற்றி ஆய்வு செய்து லீப்ஜிக் பல்கலைக்கழகத்தில் 1891ல் முனைவர் பட்டம் பெற்றார்.

ஓரியனின் பெல்ட்டின் மூன்று நட்சத்திரங்களில் மேற்கு திசையில் மிண்டகா உள்ளது. இது வானத்தில் பிரகாசமான நட்சத்திரங்களில் ஒன்றான கண்ணுக்கு எளிதில் தெரியும், இது பழங்காலத்திலிருந்தே அறியப்படுகிறது.1900 ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் ஆய்வகத்தில் ஹென்றி-அலெக்ஸாண்ட்ரே டெஸ்லாண்ட்ரெஸ் எடுத்த ரேடியல் திசைவேக அளவீடுகள், மின்தாக்கா ஒரு மாறுபட்ட ரேடியல் திசைவேகத்தைக் கொண்டிருப்பதைக் காட்டியது. எனவே இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் பைனரி ஆகும்.

1904 ஆம் ஆண்டில் போட்ஸ்டாம் ஆய்வகத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத் தகடுகளைப் பயன்படுத்தி ஜோகன்னஸ் ஃபிரான்ஸ் ஹார்ட்மேன் சுற்றுப்பாதை காலம் 5.7 நாட்கள் என்பதைக் காட்டியபோது, அவரது ஆரம்ப சுற்றுப்பாதை கால மதிப்பீடு 1.92 நாட்கள் எனக் காட்டப்பட்டது.  நட்சத்திர நிறமாலையில் 393.4 நானோமீட்டரில் உள்ள கால்சியம் K வரி நட்சத்திரத்தின் சுற்றுப்பாதை இயக்கம் காரணமாக கோடுகளின் குறிப்பிட்ட இடப்பெயர்வுகளில் பங்கெடுக்கவில்லை என்பதையும் ஹார்ட்மேன் கவனித்தார். மேலும் மிண்டகாவுக்கு பார்வை வரிசையில் ஒரு மேகம் கால்சியம் இருப்பதைக் கண்டறிந்தது. இது விண்மீன் ஊடகத்தின் முதல் கண்டறிதல் ஆகும்.

விண்மீன்களிடை ஊடகம் இருப்பதை கண்டறிந்த யோகான்னசு பிரான்சு ஹார்ட்மேன் செப்டம்பர் 13,1936ல் தனது 71வது அகவையில் கோட்டிங்கன் ஜெர்மனியில் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார். சந்திரனின் வெகு தொலைவில் உள்ள சந்திர பள்ளம் ஹார்ட்மேன் குழிப்பள்ளம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தொலைநோக்கியைக் குவியவிக்கும் கருவி ஒன்று ஆர்ட்மேன் மறை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது

Source By: Wikipedia

தகவல்: இரமேஷ், இயற்பியல் உதவி பேராசிரியர், நேரு நினைவு கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி, திருச்சி.

செய்தியாளர் வி காளமேகம்