வேலூர் மாவட்டம் ஏலகிரி மலையில் ஒற்றை யானை நடமாட்டம் மக்கள் பீதி..வீடியோ..

வேலூர் மாவட்டம் ஏலகிரி மாவட்ட பகுதியில் திடீரென ஒற்றை யானை நுழைந்து நடமாடுவதால், அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.