Home செய்திகள் இயற்பியலில் வெப்பவியல், கிரீன் ஹௌஸ் விளைவு மற்றும் கணித ஃபூரியே தொடர் உருவாக்கிய, பிரெஞ்சு கணித,இயற்பியலாளர் ஜீன் பாப்டீஸ்ட் ஜோசப் ஃபோரியர் பிறந்த தினம் இன்று (மார்ச் 21, 1768).

இயற்பியலில் வெப்பவியல், கிரீன் ஹௌஸ் விளைவு மற்றும் கணித ஃபூரியே தொடர் உருவாக்கிய, பிரெஞ்சு கணித,இயற்பியலாளர் ஜீன் பாப்டீஸ்ட் ஜோசப் ஃபோரியர் பிறந்த தினம் இன்று (மார்ச் 21, 1768).

by mohan

இவர், கணிதவியலில் ஃபூரியே தொடர் என்னும் கருத்துக்களை உருவாக்கி புகழ்பெற்றவர். இந்த சமன்பாடு, பரிமாண பகுப்பாய்வுக்கு பொருந்தும் என்றால், ஒரு சமன்பாடு சரியானதாக இருக்கும் என்றும் கருதினார். 1820 ஆம் ஆண்டில், பூமியின் அளவு மற்றும் சூரியனின் தூரம் போன்றவற்றை கணக்கிட்டு கூறினார். வளிமண்டலத்தில் பசுங்குடில் வாயுக்கள் இல்லை என்றால், பூமியின் வெப்பநிலை 33 டிகிரி செல்சியஸ் குறைவாகவே இருக்கும். அப்போது எல்லாம் உறைந்து போய் உயிரினங்கள் வாழ முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். எனவே, பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ பசுங்குடில் விளைவு அவசியம். பசுங்குடில் வாயுக்களின் வெளியீடு எல்லை கடந்து அதிகரித்துவிட்டதால், அவற்றின் அடர்த்தி அதிகரித்து அதிக வெப்பத்தை பிடித்து வைத்துக்கொள்ளும். இதுதான் கிரீன் ஹௌஸ் விளைவு என்றார்.

இந்த வேலையில் மூன்று முக்கியமான பங்களிப்புகள் இருந்தன, ஒன்று முற்றிலும் கணிதம், இரண்டு அடிப்படையில் உடல். கணிதத்தில், தொடர்ச்சியான அல்லது இடைவிடாத ஒரு மாறியின் எந்தவொரு செயல்பாடும் மாறியின் பெருக்கங்களின் தொடர்ச்சியான சைன்களில் விரிவாக்கப்படலாம் என்று ஃபோரியர் கூறினார். கூடுதல் நிபந்தனைகள் இல்லாமல் இந்த முடிவு சரியானதல்ல என்றாலும், சில இடைவிடாத செயல்பாடுகள் எல்லையற்ற தொடரின் கூட்டுத்தொகை என்று ஃபோரியரின் கவனிப்பு ஒரு திருப்புமுனையாகும். ஃபுரியர் பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் உண்மையான வேர்களைத் தீர்மானிப்பதும் கண்டுபிடிப்பதும் ஒரு முடிக்கப்படாத வேலையை விட்டுவிட்டார். இது கிளாட்-லூயிஸ் நேவியர் என்பவரால் திருத்தப்பட்டு 1831ல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படைப்பில் மிகவும் அசல் விஷயங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, 1820ல் வெளியிடப்பட்ட பல்லுறுப்புறுப்பு உண்மையான வேர்கள் பற்றிய ஃபோரியரின் தேற்றம். 1807 மற்றும் 1811 ஆம் ஆண்டுகளில் பிரான்சுவா புடான் தனது தேற்றத்தை சுயாதீனமாக வெளியிட்டார். இது ஃபோரியரின் தேற்றத்திற்கு மிக நெருக்கமாக உள்ளது (ஒவ்வொரு தேற்றமும் மற்றொன்றுக்கு இணையானது). 19 ஆம் நூற்றாண்டில், சமன்பாடுகளின் கோட்பாடு குறித்த பாடப்புத்தகங்களில் வழக்கமாக வழங்கப்பட்ட ஒன்றாகும்.

1830 ஆம் ஆண்டில், அவரது உடல்நிலை குறைந்துவிட்டது. ஃபோரியர் ஏற்கனவே எகிப்து மற்றும் கிரெனோபில், இதயத்தின் அனூரிஸத்தின் சில தாக்குதல்களை அனுபவித்திருந்தார். பாரிஸில், அவர் அடிக்கடி மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுவதற்கான முதன்மைக் காரணத்தை தவறாகப் புரிந்து கொண்டார். மே 16 25, 1830ல் தனது 62வது அகவையில் பாரிஸ், பிரான்சில் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார். 1849 ஆம் ஆண்டில் ஆக்செரில் ஒரு வெண்கல சிலை நிறுவப்பட்டது. ஆனால் அது இரண்டாம் உலகப் போரின்போது ஆயுதங்களுக்காக உருகப்பட்டது. கிரெனோபில் உள்ள ஜோசப் ஃபோரியர் பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு பெயரிடப்பட்டது. ஈபிள் கோபுரத்தில் பொறிக்கப்பட்ட 72 பெயர்களில் இவருடைய பெயரையும் பொறித்து சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தகவல்: இரமேஷ், இயற்பியல் உதவி பேராசிரியர், நேரு நினைவு கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி, திருச்சி.

TS 7 Lungies

You may also like

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!