Home செய்திகள் முதன்முதலில் குவையத் துளையிடல் நிகழ்வால் ஆல்பா சிதைவைக் கண்டுபிடித்த ஜார்ஜ் காமோவ் நினைவு தினம் இன்று (ஆகஸ்ட் 19, 1968).

முதன்முதலில் குவையத் துளையிடல் நிகழ்வால் ஆல்பா சிதைவைக் கண்டுபிடித்த ஜார்ஜ் காமோவ் நினைவு தினம் இன்று (ஆகஸ்ட் 19, 1968).

by mohan

ஜார்ஜ் காமோவ் (George Gamow) மார்ச் 4, 1904ல் இரசியா பேரரசில் ஒதேசாவில் பிறந்தார். இவர் தந்தையார் பள்ளியில் இரசியா மொழியும் இலக்கியமும் பயிற்றுபவராகவும், தாயார் பெண்களுக்கு புவிப்பரப்பியலும் வரலாறும் பயிற்றுபவராகவும் இருந்துள்ளனர். இவர் இரசியா மொழியுடன் தாயாரிடம் பிரெஞ்சும் தன் பயிற்சி ஆசிரியரிடம் செருமானிய மொழியும் இளமையிலேயே கற்றுக்கொண்டுள்ளார். இவர் தொடக்க காலத்தில் பெரும்பாலான வெளியீடுகளை பிரெஞ்சிலும் இரசியத்திலுமே வெளியிட்டுள்ளார். பின்னர் தொழில்நுட்ப நூல்களை எழுதவும் மக்கள் அறிவியல் நூல்களை எழுதவும் ஆங்கிலத்தைப் பின்பற்றத் தொடங்கியுள்ளார். ஒடெசாவில் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் கணித நிறுவனத்திலும் லெனின்கிராட் பல்கலைக்கழகத்திலும் கல்வி பயின்றார். காமோவ் அலெக்சாண்டர் ப்ரீட்மேனின் கீழ் 1925ல் ப்ரீட்மேனின் ஆரம்பகால மரணம் வரை லெனின்கிராட்டில் சிறிது காலம் படித்தார்.

ப்ரீட்மேனின் கீழ் தனது முனைவர் பட்ட ஆய்வை செய்ய அவர் விரும்பினார். ஆனால் ஆய்வுக் ஆலோசகர்களை மாற்ற வேண்டியிருந்தது. பல்கலைக்கழகத்தில், காமோவ் தத்துவார்த்த இயற்பியலின் மற்ற மூன்று மாணவர்களான லெவ் லாண்டவு, டிமிட்ரி இவானென்கோ மற்றும் மேட்வி ப்ரோன்ஸ்டைன் ஆகியோருடன் நட்பு கொண்டார். நால்வரும் மூன்று மஸ்கடியர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு குழுவை உருவாக்கினர். அந்த ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட குவாண்டம் இயக்கவியல் குறித்த தரை உடைக்கும் ஆவணங்களை விவாதிக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் கூடினர். பின்னர் அவர் ஆல்பர், ஹெர்மன் மற்றும் காமோ குழுவை விவரிக்க அதே சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தினார். பட்டப்படிப்பில், அவர் கோட்டிங்கனில் குவாண்டம் கோட்பாட்டில் பணியாற்றினார். அங்கு அணுக்கரு பற்றிய அவரது ஆராய்ச்சி அவரது முனைவர் பட்டத்திற்கான அடிப்படையை வழங்கியது. பின்னர் அவர் 1928 முதல் 1931 வரை கோபன்ஹேகன் பல்கலைக்கழகத்தின் தத்துவார்த்த இயற்பியல் நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார்.

கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள கேவென்டிஷ் ஆய்வகத்தில் எர்னஸ்ட் ரதர்ஃபோர்டுடன் பணிபுரிந்தார். அவர் அணுக்கருவை “திரவ துளி” மாதிரியை (liquid drop” model) தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தார். ஆனால் ராபர்ட் அட்கின்சன் மற்றும் ஃபிரிட்ஸ் ஹூட்டர்மேன்ஸுடன் நட்சத்திர இயற்பியலிலும் பணியாற்றினார். 1931 ஆம் ஆண்டில், காமோவ் 28 வயதில் சோவியத் ஒன்றியத்தின் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸின் தொடர்புடைய உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஐரோப்பாவின் முதல் சைக்ளோட்ரான் இகோர் குர்ச்சடோவ், லெவ் மைசோவ்ஸ்கி மற்றும் காமோவின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் நேரடி பங்கேற்பின் கீழ் வடிவமைக்கப்பட்டது. 1932 ஆம் ஆண்டில், கமோவ் மற்றும் மைசோவ்ஸ்கி ஆகியோர் ரேடியம் நிறுவனத்தின் கல்வி கவுன்சிலால் பரிசீலிக்க ஒரு வரைவு வடிவமைப்பை சமர்ப்பித்தனர். அது ஒப்புதல் அளித்தது. சைக்ளோட்ரான் 1937 வரை முடிக்கப்படவில்லை.

20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், கதிரியக்க பொருட்கள் பண்பு அதிவேக சிதைவு விகிதங்கள் அல்லது அரை ஆயுளைக் கொண்டிருப்பதாக அறியப்பட்டது. அதே நேரத்தில், கதிர்வீச்சு உமிழ்வுகள் சில சிறப்பியல்பு ஆற்றல்களைக் கொண்டிருப்பதாக அறியப்பட்டது. 1928 வாக்கில், கோட்டிங்கனில் உள்ள காமோவ் ஒரு கருவின் ஆல்பா சிதைவு கோட்பாட்டை சுரங்கப்பாதை வழியாக நிக்கோலாய் கொச்சினின் கணித உதவியுடன் தீர்த்துக் கொண்டார். ரொனால்ட் டபிள்யூ.கர்னி மற்றும் எட்வர்ட் யு.காண்டன் ஆகியோரால் இந்த பிரச்சினை சுயாதீனமாக தீர்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், கர்னி மற்றும் காண்டன் ஆகியோர் காமோவால் அடையப்பட்ட அளவு முடிவுகளை அடையவில்லை. கிளாசிக்கல் ரீதியாக, துகள் கருவுடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் மிகவும் வலுவான அணுசக்தி ஆற்றலில் இருந்து தப்பிக்க அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. மேலும் கிளாசிக்கல் ரீதியாக, கருவைத் தவிர்ப்பதற்கு ஏராளமான ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. இது தன்னிச்சையாக நிகழாது. இருப்பினும், குவாண்டம் இயக்கவியலில், துகள் சாத்தியமான கிணற்றின் சுவரை “சுரங்கப்பாதை” செய்து தப்பிக்கக்கூடிய நிகழ்தகவு உள்ளது.

காமோவ் கருவுக்கு ஒரு மாதிரி திறனைத் தீர்த்தார். முதல் கொள்கைகளிலிருந்து ஆல்பா-சிதைவு நிகழ்வு செயல்முறையின் அரை ஆயுளுக்கும் உமிழ்வின் ஆற்றலுக்கும் இடையிலான உறவைப் பெற்றார். இது முன்னர் அனுபவ ரீதியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கீகர்-நுட்டால் விதி (Geiger–Nuttall law) என்று அறியப்பட்டது. சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, காமோ காரணி அல்லது காமோ-சோமர்ஃபெல்ட் காரணி என்ற பெயர் உள்வரும் அணு துகள்கள் மின்னியல் கூலொம்ப் தடையின் வழியாக சுரங்கப்பாதை மற்றும் அணுசக்தி எதிர்வினைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதற்கான நிகழ்தகவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. இவர் ஜார்ஜசு இலமைத்ரே பெருவெடிப்புக் கோட்பாட்டை உருவாக்கி வளர்த்தவர். முதன்முதலில் குவையத் துளையிடல் நிகழ்வால் ஆல்பா சிதைவைக் கண்டுபிடித்து விளக்கியவர். அணுக்கருவின் கதிரியக்கச் சிதைவு, விண்மீன் படிமலர்ச்சி, விண்மீன் அணுக்கருத் தொகுப்பு வினை, பெருவெடிப்பு அணுக்கருத் தொகுப்பு வினை, மூலக்கூற்று மரபியல் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டவர். இவர் இவற்றின் தொகுப்பு நிகழ்வை அணுக்கருசார் அண்டத் தோற்ற நிகழ்வாக வரையறுத்தார்.

தன் வாழ்வின் நடுப்பகுதியிலும் கடைசிப்பகுதியிலும் கல்வி பயிற்றுவதில் நாட்டம் செலுத்தியுள்ளார். பல மக்கள் அறிவியல் நூல்களை இயற்றியுள்ளார். இவற்றில் ஒன்று இரண்டு மூன்று … ஈறிலி , திருவாளர் தோம்ப்கின் … நூல் தொடர் ஆகியவை மிகவும் பெயர்பெற்றவை. இன்னமும் முதல் வெளியீட்டுக்கு அரைநூற்றாண்டுக்குப் பின்னரும் அவரது நூல்கள் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு விற்பனையாகின்றன. இவை அறிவியலின் அடிப்படைகளையும் கணிதவியலையும் அறிமுகப்படுத்துவதிலும் விளக்குவதிலும் திறமை மிக்கனவாய் அமைகின்றன. ஆல்பா சிதைவைக் கண்டுபிடித்த ஜார்ஜ் காமோவ் ஆகஸ்டு 19, 1968ல் தனது 64வது அகவையில், கொலராடோ, அமெரிக்காவில் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார். Source By: Wikipedia தகவல்: இரமேஷ், இயற்பியல் உதவி பேராசிரியர், நேரு நினைவு கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி, திருச்சி.

EID MUBARAK

You may also like

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!