Home செய்திகள் காஸ்மிக் கதிர்கள் பெரும்பாலும் நேர் மின்னூட்டமுள்ள துகள்களால் ஆனவை என்பதனைக் கண்டறிந்த இத்தாலிய அமெரிக்க இயற்பியலாளர் புரூனோ பெனிடெட்டோ ரோஸி (ஏப்ரல் 13, 1905)

காஸ்மிக் கதிர்கள் பெரும்பாலும் நேர் மின்னூட்டமுள்ள துகள்களால் ஆனவை என்பதனைக் கண்டறிந்த இத்தாலிய அமெரிக்க இயற்பியலாளர் புரூனோ பெனிடெட்டோ ரோஸி (ஏப்ரல் 13, 1905)

by mohan

புரூனோ பெனிடெட்டோ ரோஸி (Bruno Benedetto Rossi) ஏப்ரல் 13, 1905ல் இத்தாலியின் வெனிஸில் ஒரு யூத குடும்பத்தில் பிறந்தார். தந்தை ஒரு மின்சார பொறியியலாளர், அவர் வெனிஸின் மின்மயமாக்கலில் பங்கேற்றார். ரோஸ்ஸி பதினான்கு வயது வரை வீட்டிலேயே பயிற்றுவிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு வெனிஸில் உள்ள ஜின்னாசியோ மற்றும் லைசோவில் கலந்து கொண்டார். படுவா பல்கலைக்கழகத்தில் தனது பல்கலைக்கழக படிப்பைத் தொடங்கிய பின்னர், அவர் போலோக்னா பல்கலைக்கழகத்தில் மேம்பட்ட பணிகளை மேற்கொண்டார். 1928 ஆம் ஆண்டில், ரோஸி புளோரன்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். 1920ல் பல்கலைக்கழக இயற்பியல் நிறுவனத்தை நிறுவிய அன்டோனியோ கர்பாசோவின் உதவியாளராக இருந்தார். இது நகரத்தை கண்டும் காணாத ஒரு மலையில் ஆர்கெட்ரியில் அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், அவர் ரோமுக்குச் செல்வதற்கு முன்பு என்ரிகோ ஃபெர்மி மற்றும் பிராங்கோ ராசெட்டி, கில்பெர்டோ பெர்னார்டினி, என்ரிகோ பெர்சிகோ மற்றும் கியுலியோ ராகா ஆகியோரை உள்ளடக்கிய அற்புதமான இயற்பியலாளர்கள் குழுவை அவர் நிறுவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார்.

1929 ஆம் ஆண்டில், ரோஸியின் முதல் பட்டதாரி மாணவர் கியூசெப் ஓச்சியாலினிக்கு முனைவர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. முன்னோடி ஆராய்ச்சியைத் தேடி, ரோஸ்ஸி தனது கவனத்தை அண்டக் கதிர்கள் மீது திருப்பினார். இது விக்டர் ஹெஸ் என்பவரால் மனிதர்கள் பலூன் விமானங்களில் 1911 மற்றும் 1912 ஆம் ஆண்டுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1929 ஆம் ஆண்டில், ரோஸ்ஸி வால்டர் போத்தே மற்றும் வெர்னர் கோல்ஹெஸ்டர் ஆகியோரின் ஆய்வறிக்கையைப் படித்தார். 4.1 சென்டிமீட்டர் (1.6 அங்குலம்) தங்கத்தை ஊடுருவிய அண்ட கதிர் துகள்கள் ஆச்சரியமளிக்கிறது. ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் அறியப்பட்ட மிகவும் ஊடுருவக்கூடிய சார்ஜ் துகள்கள் கதிரியக்கச் சிதைவிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள், அவை ஒரு மில்லிமீட்டருக்கும் குறைவான தங்கத்தை ஊடுருவக்கூடும். இதுவரை யாரும் ஆராயத் தொடங்காத மர்மங்கள் நிறைந்த, சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத உலகத்தின் இருப்பை வெளிப்படுத்தும் ஒளியின் ஒளியைப் போல வந்தது ஆய்வில் பங்கேற்பது மிகப்பெரிய லட்சியமாக மாறியது.

1954 ஆம் ஆண்டில், போத்தே இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு “தற்செயல் முறை மற்றும் அதனுடன் செய்யப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளுக்காக” வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த முறையை அவர் செயல்படுத்துவது மிகவும் சிக்கலானது. ஏனெனில் இது புகைப்படம் எடத்த பகுப்புகளின் காட்சி தொடர்பு கொண்டது. கோல்ஹெஸ்டருடன் தனது காகிதத்தைப் படித்த சில வாரங்களுக்குள், ரோஸி ஒரு மேம்பட்ட மின்னணு தற்செயல் சுற்று ஒன்றைக் கண்டுபிடித்தார், இது ட்ரையோட் வெற்றிடக் குழாய்களைப் பயன்படுத்தியது. ரோஸ்ஸி தற்செயல் சுற்றுக்கு இரண்டு முக்கிய நன்மைகள் உள்ளன: இது மிகவும் துல்லியமான தற்காலிகத் தீர்மானத்தை வழங்குகிறது, மேலும் இது எந்தவொரு துடிப்பு மூலங்களுக்கிடையில் தற்செயல்களைக் கண்டறிய முடியும். இந்த அம்சங்கள் பல கவுண்டர்களில் தற்செயலான பருப்புகளை உருவாக்கும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. இந்த அரிதான நிகழ்வுகள் தனிப்பட்ட கவுண்டர்களில் தொடர்பில்லாத பின்னணி பகுப்புகளின் உயர் விகிதங்களின் முன்னிலையில் கூட தனித்து நிற்கின்றன. இந்த சுற்று அணு மற்றும் துகள் இயற்பியலில் மின்னணு கருவிக்கான அடிப்படையை வழங்கியது மட்டுமல்லாமல், முதல் மின்னணு மற்றும் சுற்றுவட்டத்தையும் செயல்படுத்தியது. இது நவீன தர்க்கத்தின் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் டிஜிட்டல் தர்க்கத்தின் அடிப்படை உறுப்பு ஆகும்.

அந்த நேரத்தில், 1908 ஆம் ஆண்டில் ஹான்ஸ் கெய்கர் கண்டுபிடித்த அசல் கீகர் கவுண்டரின் மேம்படுத்தப்பட்ட குழாய் பதிப்பு, அவரது மாணவர் வால்டர் முல்லரால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கீகர்-முல்லர் குழாய்கள் (GM குழாய்கள்) போத்தேவின் விசாரணைகளை சாத்தியமாக்கியது. GM குழாய்களை நிர்மாணிப்பதில் ஒச்சியாலினியின் உதவியுடன், மற்றும் ஒரு நடைமுறை தற்செயல் சுற்று உதவியுடன், 1930 கோடையில் பெர்லினுக்கு வருமாறு அழைத்த போத்தேவின் முடிவுகளை ரோஸி உறுதிப்படுத்தினார். இங்கே, கர்பாசோ ஏற்பாடு செய்த நிதி உதவியுடன், ரோஸ்ஸி காஸ்மிக் கதிர் ஊடுருவல் பற்றிய கூடுதல் விசாரணைகளில் ஒத்துழைத்தார். பூமியின் காந்தப்புலத்தில் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட துகள்களின் பாதைகளைப் பற்றிய கார்ல் ஸ்டோர்மரின் கணித விளக்கத்தையும் அவர் ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், கிழக்கு திசைகளிலிருந்து வரும் அண்டக் கதிர்களின் தீவிரம் மேற்கு நோக்கிய திசைகளிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கலாம் என்பதை அவர் உணர்ந்தார்.

பேர்லினில் இருந்து, இந்த கிழக்கு-மேற்கு விளைவின் அவதானிப்புகள் அண்ட கதிர்கள் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட துகள்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவற்றின் கட்டணத்தின் அடையாளத்தையும் தீர்மானிக்க முடியும் என்று பரிந்துரைக்கும் முதல் ஆய்வறிக்கையை அவர் சமர்ப்பித்தார். காஸ்மிக் கதிர்கள் பற்றிய ஆய்வில் ஈடுபட்டு அவை பெரும்பாலும் நேர் மின்னூட்டமுள்ள துகள்களால் ஆனவை என்பதனைக் கண்டறிந்தார். எக்ஸ் கதிர்விண்வெளி(X-ray astronomy)யிலும் பிளாஸ்மா இயற்பியலிலும் தனது ஆய்வை மேற்கொண்டார். ரோஸி 1970ல் எம்ஐடியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். 1974 முதல் 1980 வரை பலேர்மோ பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பித்தார். ஓய்வூதியத்தில் அவர் பல மோனோகிராஃப்களையும், 1990 ஆம் ஆண்டு சுயசரிதை, மொமென்ட்ஸ் இன் தி லைஃப் ஆஃப் எ சயின்டிஸ்ட்டையும் எழுதினார். இது கேம்பிரிட்ஜ் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ் வெளியிட்டது.

எக்ஸ்ரே வானியல் வளர்ச்சியில் அவரது பங்கிற்கு இயற்பியலில் ஓநாய் பரிசு(1987), தேசிய அறிவியல் பதக்கம்(1985), “அண்ட கதிர்வீச்சின் தன்மை மற்றும் தோற்றம் பற்றிய கண்டுபிடிப்புக்கான அமெரிக்க கலை மற்றும் அறிவியல் அகாடமியின் ரம்ஃபோர்ட் பரிசு விருது(1976), எலியட் கிரெஸன் பதக்கம்(1974), இத்தாலிய இயற்பியல் சங்கத்தின் தங்கப் பதக்கம்(1970) போன்ற பரிசுகளை பெற்றுள்ளார். காஸ்மிக் கதிர்கள் பெரும்பாலும் நேர் மின்னூட்டமுள்ள துகள்களால் ஆனவை என்பதனைக் கண்டறிந்த புரூனோ பெனிடெட்டோ ரோஸி நவம்பர் 21, 1993ல் தனது 88வது அகவையில் கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள அவரது வீட்டில் இருதயக் கைது காரணமாக இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார். Source By: Wikipedia தகவல்: இரமேஷ், இயற்பியல் உதவி பேராசிரியர், நேரு நினைவு கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி, திருச்சி.

TS 7 Lungies

You may also like

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!