இஸ்லாமிய உயர்நிலை பள்ளியில் டெங்கு காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு ஓவியப்போட்டி..

இன்று (30-10-2017)  இஸ்லாமிய உயர்நிலை பள்ளியில் டெங்கு காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு ஓவியப்போட்டி நடத்தப்பட்டது.

வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது