கீழக்கரை KECT மஸ்ஜிதுக்கு ஆலிம் தேவை..

அறிவிப்பு..

💠ஆலிம் தேவை💠

இடம் – KECT, கீழக்கரை, இராமநாதபுரம்

ஊதியம் -12000+3000=15000. தங்குவதற்கு இடம் கொடுக்கப்படும்.

தகுதி- குர்ஆன் ஹதீத் அடிப்படையில் நடக்க வேண்டும்

பணி – ஐவேளை தொழ வைக்க வேண்டும், பயான் செய்ய வேண்டும் .

தொடர்புக்கு – 9790848139,, 9942274187, 9080213243

http://keelainews.com/disclaimer/

உதவிக்கரம் நீட்டுங்கள்..