சத்துவாச்சாரியில் சுற்றிதிரிந்த மாடுகள் பிடிப்பு .

வேலூர் அடுத்த சத்துவாச்சாரி பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சுற்றிய மாடுகளை காவல்துறை உதவியுடன் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் பிடித்து சென்றனர்.

வேலூர் வாரியார்