வஃபாத் அறிவிப்பு..

வஃபாத் அறிவிப்பு..

கீழக்கரை இஸ்லாமிய பைத்துல்மாலின் தலைவரும் கல்வி மற்றும் சமுதாயப்பணிகளில் முன்னின்று சேவையாற்றியவருமான அல்ஹாஜ் P.S.M.செய்யது அப்துல் காதர் M.A.,B.L., அவர்கள் இன்று காலை 3 மணியளவில் சென்னையில் வபாத்தானார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

அவர்களின் ஜனாஸா சென்னை நல்லடக்கம் ராயாப்பேட்டை மையவாடியில் இன்று மாலை 4 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.