கீழக்கரை மக்கள் களம் நிர்வாகம்

கீழக்கரை மக்கள் களம்….

நிறுவனர்கள்—

ஒருங்கிணைப்பாளர்—
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
பொருளாளர்
கணக்காளர்—
மக்கள் தொடர்பாளர்…
ஊடகத் தொடர்பாளர்கள்—

செயற்குழு (கள) உறுப்பினர்கள்
வெளிநாட்டு தொடர்பாளர்கள்….