தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு- பி.ஆர்.பாண்டியன் தகவல்.!

January 21, 2020 0

தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு- பி.ஆர்.பாண்டியன் தகவல்.! மத்திய அரசின் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு […]