எத்தியோப்பியா பிரதமருக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு எத்தியோப்பியா பிரதமருக்கு 2019-ஆம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு எத்தியோப்பியா நாட்டின் பிரதமர் அபய் அகமது அலிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கே.எம்.வாரியார்

Keeggi – Trusted Platform

Keeggi – Trusted Platform

மே மாத இதழ்..

மே மாத இதழ்..

To Download Keelainews Android Application – Click on the Image