திருப்பத்தூர் மாவட்ட தனி அலுவலர் நியமனம்

வேலூர் மாவட்டத் திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட திருப்பத்தூர் மாவட்ட தனி அலுவலராக IAS சிவன் அருள் நிய மனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்

கே.எம்.வாரியார்

To Download Keelainews Android Application – Click on the Image

அக்டோபர் மாத இதழ்..

அக்டோபர் மாத இதழ்..