பசுவினங்களும் பால் உற்பத்தியும்: நேற்று, இன்று, நாளை…

வணிகமுறை பால் உற்பத்திக்கு கலப்பினப் பசு தான்சிறந்தது. நாட்டுப் பசுவினங்களைக் கொண்டு அதிக பாலை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. ஆகவே தான் நாட்டுப் பசுவினங்கள் பெரும்பாலான மக்களால் புறக்கணிக்கப்படுகிறது. இது தான்இன்றைய காலத்தின் கட்டாயம் துறைசார் வல்லுநர்களேகூட ஆதங்கப்படுவதும்,  பின்னர்ர் இனம் அழிவதும் (Extinction), மற்றொரு இனம் உருவாவதும் (Speciation) பரிணாமத்தின் (Evolution) ஓர் அங்கமே என தங்களைதாங்களே ஆற்றுப்படுத்திக் கொள்வதையும் வெவ்வேறுதருணங்களில் காண முடிகிறது. சீமை மற்றும் கலப்பினப்பசுக்கள் மட்டும் அதிகமாக பாலை சுரப்பது ஏன்? நாட்டுப்பசுவினங்களையும் சீமை மற்றும் கலப்பினப் பசுக்களைப்போல அதிக பாலை சுரப்பவையாக மாற்ற முடியாதா? அப்படிமாற்ற முடிந்தால் நாட்டுப் பசுவினங்களையும் மக்கள்ஆர்வமாக வளர்ப்பார்கள் தானே? நாட்டுப் பசுவினங்களும்அழியாமல் இம்மண்ணில் நீடித்திருக்கமுடியும் தானே? வாருங்கள் ஒவ்வொன்றாய் அறிந்து கொள்வோம்.

The Process of Milk Production

நாட்டுப் பசுவினங்களை விட சீமை மற்றும் கலப்பினபசுவினங்கள் அதிகமாக பாலை சுரக்கிறதே! ஏன்?

ஒரு பசுவினத்தின் பால் உற்பத்திக்கும் (Milk Production) அதன் வளர்சிதை மாற்றத் திறனுக்கும் (Metabolic Rate) இடையே மரபணு ரீதியான நேர்மறை சார்புத் தன்மை(Genetically Positive Correlation) உள்ளது. நாட்டுப்பசுவினங்களை விட சீமை மற்றும் கலப்பின பசுவினங்களுக்குவளர்ச்சிதை மாற்றத் திறன் அதிகம். எனவே தான் நாட்டுப்பசுவினத்தை விட சீமை மற்றும் கலப்பின பசுவினங்கள்அதிகமாக பாலை சுரக்கிறது. அது சரி வளர்ச்சிதை மாற்றத்திறன் என்றால் என்ன? என்று தானே கேட்கிறீர்கள். ஒருஉயிரினத்தால் உட்கொள்ளப்படும் உணவு, அவற்றை செரிக்கும்திறன், செரித்த உணவை உறிஞ்சும் திறன், உறிஞ்சியஉணவிலிருந்து உயிர்வேதி வினைகள் மூலம் வெளிப்பட்டஆற்றலை பயன்படுத்தும் திறன் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியஒரு தொகைப் பண்பே (Complex Trait) அவ்வுயிரினத்தின்வளர்ச்சிதை மாற்றம் எனப்படுவது.

சீமை மற்றும் கலப்பினப் பசுவினங்களுக்கு நாட்டுப்பசுவினங்களை விட அதிக வளர்ச்சிதை மாற்ற திறன்உள்ளதற்கு என்ன காரணம்?

சீமை மற்றும் கலப்பின பசுவினங்களின் பரம்பரைபரம்பரையாக (Generation after Generation) சந்ததிகள்(Ancestors) மூலம் கடத்தப்பட்டு (Inherited) வந்த மரபுத் திறனே(Genetic Potential) காரணமாகும். அப்படியென்றால் சீமையினபசுக்களுக்குஆதியிலேயேஅதிகளவு பாலை சுரக்கும் மரபுத்திறன் இருந்ததா? இல்லவே இல்லை. சில நூறுவருடங்களுக்கு முன்னர் சீமைப் பசுக்களும் நாட்டுப்பசுவினங்களைப் போல மிகக் குறைந்த அளவிலேயே பாலைசுரந்தன. சீமைப் பசுக்களும், சீமை பொலிக் காளைகளும்தொடந்து பல சந்ததிகளாக பால் உற்பத்திக்காக மட்டுமேதேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு (Selection) இனவிருத்தி (Breeding) செய்யப்பட்டன. அதாவது அதிகமாக பால் சுரக்கும்பசுக்களையும் (High Milk Yielding Cows), அதிகமாக பால்சுரக்கும் பசுக்களால் பெற்றெடுக்கப்பட்ட காளைகளையும்(Bull of High Milk Yielding Cow) மட்டுமே அடுத்தடுத்தசந்ததிகளை பெற்றெடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டன. மந்தையிலுள்ள மற்ற குறைந்த திறனுள்ள பசுக்களும், காளையும் கழித்துக் கட்டப்பட்டன (Culled). இப்படி அதிகபால் உற்பத்தி செய்யும் மாடுகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்துஅவைகளை மட்டுமே இனவிருத்திக்கு பயன்படுத்தியதன்விளைவாக ஒவ்வொரு சந்ததிகளிலும் உள்ள பசுக்கள் மற்றும்காளையின் பால் உற்பத்தி சார்ந்த மரபுத் திறன் (Genetic Potential for Milk Production) மேம்படுத்தப்பட்டது.  பால்உற்பத்தியை கணிசமாக உயர்த்தவும் முடிந்தது. இன்னமும்அது தொடர்கிறது. அதே காலகட்டத்தில் நம் நாட்டினபசுக்களும், பொலிக் காளைகளும் வேளாண் வேலைக்காக(Draught Power) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இனவிருத்திசெய்யப்பட்டன. எளிமையாக சொல்வதென்றால் நமக்கும், மேலை நாட்டவர்க்கும் தேவைகள் (Demand) வெவ்வேறாகஇருந்ததால் மாடுகளை இனவிருத்தி செய்வதன் நோக்கமும்(Breeding Goal) வெவ்வேறாக இருந்தது. அவர்களுக்கு பால். நமக்கு வேலைத் திறன்.

குளிர் தட்பவெப்ப காலநிலை (Cold Climate), பரந்தமேய்ச்சல் நிலம் (Extensive Grass Land), பெரிய அளவிலானபண்ணைய முறை (Large Scale Farming System), திட்டவட்டமான இனவிருத்திக் கொள்கைகள் (Planned Breeding Policies)… போன்ற பல காரணிகள் ஐரோப்பியநாடுகள் உள்ளிட்ட குளிர் பிரதேச நாடுகளில் (Temperate Countries) உள்ள பசுவினங்களை அதிக பால் உற்பத்தியைநோக்கி மேலும் மேலும் பரிணமிக்க வைத்தன. அதைப்போலவே கோடை தட்பவெப்ப காலநிலை (Hot Climate), பரந்த சாகுபடி நிலம் (Extensive Cultivable Land), மிகமிகச்சிறிய அளவிலான பண்ணைய முறை (Micro and Small Scale Farming System) போன்ற பல காரணிகள் இந்தியா உள்ளிட்டவெப்ப மண்டல நாடுகளில் (Tropical Countries) உள்ளபசுவினங்களை அதிக வேலைத் திறன் நோக்கி மேலும் மேலும்பரிணமிக்க வைத்தன. இப்படி ஆதி காலத்து மாட்டு மந்தைகள்தான் வாழும் சூழல் (Ecosystem) சார்ந்து பாலுக்காகவும், வேலைக்காகவும் என இருவேறு கிளைகளாக பரிணமித்தன(Evolved). இன்றளவும் பரிணமித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இது ஒரு தொடர் இயற்கை நிகழ்வாகும்.

ஆதியில் வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளில் மேய்ந்து திரியும்மாட்டு மந்தைகளாக மட்டுமே அறியப்பட்டகூட்டங்களெல்லாம் கால ஓட்டத்தில் பாலுக்கானமந்தைகளாகவும், வேலைக்கான மந்தைகளாகவும், றைச்சிக்கான மந்தைகளாகவும் மாற்றப்பட்டன. பால், இறைச்சி போன்றவை வணிக பண்டங்களாக்கப்பட்ட(Commercial Commodity) பின் அவற்றின் உற்பத்திதேவையின் அடிப்படையில்’ (Demand Based) அமையாமல்லாபத்தின் அடிப்படையில்’ (Profit Based)மாற்றியமைக்கப்பட்டது. பெரிய பெரிய கறவைப் பண்ணைகள்முளைக்க ஆரம்பித்தன. பண்ணை முதலாளிகள் ஒன்று சேர்ந்துஉற்பத்தியை மேலும் மேலும் பெருக்குவதற்கு திட்டத்தைவகுத்தனர். தொழில்நுட்பத்தையும் புகுத்த ஆரம்பித்தனர்.

மாட்டு மந்தைகள் பால் உற்பத்தி திறன் அடிப்படையில்பிரித்து வைக்கப்பட்டு தனித்தனியாக இனவிருத்திசெய்யப்பட்டன. இவ்வாறு பல சந்ததிகள் தொடர்ந்து செய்யும்போது ஒவ்வொரு மாட்டு மந்தையும் தங்களுக்குள் ஒரேஅளவிலான பால் உற்பத்தியையும், ஒரே மாதிரியான தோற்றத்தையும் பெற்றன. அவைகளுக்கு அவை வாழும் இடம்சார்ந்து ஒருபெயரும்சூட்டப்பட்டன. அப்பெயரேபிற்காலத்தில் இனத்தின் பெயராக (Breed Name)அறியப்பட்டது. இன்றளவும் அறியப்படுகிறது. இப்படி பெரும் பண்ணை முதலாளிகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் ‘இனம்’ எனும் கருத்துரு (Breed Concept). ஆக இனம் எனும்கருத்துரு பால் மற்றும் இறைச்சி வணிகமயப்படுத்த ஆரம்பித்தபிறகு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒன்றேயாகும். ஒவ்வொருஇனத்தையும் ணிக ரீதியாக மேம்படுத்தும் நோக்கத்திற்காகபண்ணை முதலாளிகளால் ற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்புதான்இனச் சங்கம்(Breed Association) என்பது. இதன்முக்கிய நோக்கம் அது சார்ந்த இனத்தை பற்றிய உடல்தோற்றம், வளர்ச்சி, பால் உற்பத்தி, தீவனம் உட்கொள்ளும்அளவு, நோய் எதிர்ப்பாற்றல் உள்ளிட்ட அனைத்துதகவல்களையும் முறையாக பதிவு (Recording) செய்வதும், அவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு இனவிருத்தியைமேற்கொள்ள ஆலோசனைகளை (Breeding Consultancy)வழங்குவதுமே ஆகும். இப்படியெல்லாம் சில நூறுவருடங்களாக செயல்பட்டுக் கொண்டுள்ள இன மேம்பாட்டுதிட்டம்” (Breed Improvement Programme) எனும் மிக நீண்டதிட்டத்தினால் விளைந்ததே இன்று நாம் கண்டு அதிசயிக்கும்ஹோல்ஸ்டீன் ஃப்ரீஷியன் (Holstein Friesian), ஜெர்சி (Jersey), ப்ரௌன் ஸ்விஸ் (Brown Swiss), ரெட் டேன் (Red Dane) போன்ற பால் உற்பத்திக்கு பிரசித்திப் பெற்ற சீமைபசுவினங்களெல்லாம்.

வேலை திறனுக்கு பிரசித்திப் பெற்ற நாட்டு மாட்டினங்களைசீமை பசுவினங்களைப் போல அதிக பாலை சுரப்பவையாகமாற்ற முடியுமா?

முடியும். நாட்டுப் பசுவினங்களின் பால் உற்பத்தி திறனைசீமை பசுவினங்களைப் போல அப்படியே மாற்றமுடியாவிட்டாலும் கணிசமாக (Significantly) கண்டிப்பாகஉயர்த்த முடியும். ஒரு இனத்தின் பால், இறைச்சி உள்ளிட்டஉற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டுமெனில் நாம் தொடர்ந்துசெயல் படுத்த வேண்டியதெல்லாம்இன மேம்பாட்டு திட்டம்எனும் திட்டமே ஆகும். குறைந்தபட்சம் சில நூறு வருடபொறுமையும், உழைப்புமே இதற்கு அடிப்படை. மனமிருந்தால்மார்க்கமுண்டு.

இன மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கும், கலப்பினச் சேர்க்கைதிட்டத்திற்கும் (Cross Breeding Programme) உள்ளவித்தியாசம் என்ன?

இன மேம்பாட்டு திட்டமென்பது ஒருஇனத்திற்குள்ளாகவே சிறந்த பசுக்களையும் காளைகளையும்தேர்ந்தெடுத்து பல சந்ததிகளுக்கு இனவிருத்திசெய்யப்படுவது. பல சந்ததிகளுக்குப் பிறகு இனத்தின்உற்பத்தி சார்ந்த மரபுத் திறன் கணிசமாக உயர்த்தப் படுகிறது. அதே சமயத்தில் இனத்தின் புறத் தோற்றத்தில் (Phenotypic Appearance) மாறுபாடு ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் கலப்பினச்சேர்க்கை என்பது சீமை காளையையும் நாட்டு பசுவையும்இனச்சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தி கலப்பின மாடுகளைபெறுவதாகும். கலப்பின பசுவானது சீமை மற்றும் நாட்டுமாட்டினங்களின் பண்புகளை ஒருங்கே (Combined)பெற்றிருக்கும். கலப்பின மாடு தோற்றத்தில் நாட்டுமாட்டினத்தைப் போல் இருக்காது. ஆகவே இங்கு நாட்டினமாடுகள் அழிக்கப்படுவதாக பொருள் கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது. நாட்டு மாடினங்கள் பரிணமித்த இந்தியசூழலில் கலப்பின மாடுகளால் ஒரு போதும் பிரகாசிக்கமுடியாது. இந்த முரண்பாடு தான் வர்த்தக கறவைபண்ணைகளின் பெரும்பாலான பிரச்சினைகளுக்கு மூலமாகஇருக்கிறது.  

இந்தியா பால் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்காகஇனமேம்பாட்டு திட்டத்தைகைக்கொள்ளாமல்கலப்பினச்சேர்க்கை திட்டத்தைதேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?

கலப்பினச் சேர்க்கை மூலம் பால் உற்பத்தியை குறுகியகாலத்திலேயே பெருக்க முடியும் என்பதால் தான். மேலும்கலப்பினச் சேர்க்கைக்கு தேவையான சீமை காளைகள்உறைவிந்து (Frozen Semen) வடிவில் மிக எளிதாகஉலகமயசந்தையில் கிடைத்ததும் மற்றொரு காரணம். வீடுகள் தோறும்சிதறிக் காணக்கிடந்த நாட்டின பசுக்கள், அவற்றை பற்றியதகவல்களை சேகரிப்பதில் இருந்த கள பிரச்சினைகள், அன்றுநிலவிய சமுதாயபொருளாதார சூழல் உள்ளிட்ட காரணிகள்இன மேம்பாட்டு திட்டத்தைகைக்கொள்வதை ஆதரிக்கவில்லை. கலப்பினச் சேர்க்கை திட்டத்தை களத்தில்அமல்படுத்தும் போது தெரிந்தோ தெரியாமலோ இழைத்த சிலதவறுகளால் நாட்டு பசுவினங்களை இன்று நாம் கணிசமாகஇழந்திருக்கிறோம். மறுப்பதற்கில்லை. அதை உணரதொடங்கியதன் விளைவு தான் இன்று நாட்டு மாட்டினங்களின்மீது நாம் காட்டும் கரிசனம் என்பது.

இழந்த நாட்டு மாட்டினங்களை மீண்டும் மீட்டெடுக்கமுடியுமா?

முடியும்.  ஆனால் முடியாது.

புரியவில்லையே?

இழந்த நாட்டு மாட்டினங்களை கலப்பினச் சேர்க்கைமூலமே மீட்டெடுக்க முடியும். ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா? கலப்பினச் சேர்க்கையால் தானே நாட்டு மாட்டினங்களைதொலைத்தோம். பிறகெப்படி அதே கலப்பினச் சேர்க்கைதொலைந்துப் போன நாட்டு மாட்டினங்களை மீட்டெடுக்கும்?என்று தானே கேட்கிறீர்கள். இன்றுள்ள கலப்பினப் பசுக்களைநாட்டு மாட்டின காளைகளுடன் தொடர்ந்து ஆறுசந்ததிகளுக்கு இனச் சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தும் போதுஏழாவது சந்ததிகள் 100% நாட்டு மாட்டினமாகமாற்றமடைந்திருக்கும். இழந்த நாட்டு மாட்டினத்தைமீட்டெடுத்திருப்போம். எனவே தான் முடியும்’ என்றேன்.

ஆனால் ஏழாவது சந்ததி பசுக்களின் பால் உற்பத்திஇன்றைய கலப்பின பசுக்களைப் போன்று அதிகமாகஇருக்காது. நாட்டு மாட்டின பசுக்களை போன்று குறைவாகத்தான் இருக்கும். இதை நாம் விரும்புவோமா? மாட்டோம்தானே? கண் திறந்தது முதல் கண் மூடும் வரை பால் தானே நம்மூச்சு. எனவே தான் முடியும் ஆனால் முடியாது என்றேன்.

முடியுமா, முடியாதா என்பதெல்லாம் நம் கையில் தான்உள்ளது!     கறவைப் பசுக்களில் நாட்டுப் பசு, சீமைப் பசு,கலப்பினப் பசு என்பதெல்லாம் ஒரு வகையான ஒப்பீட்டு சொல்லேயாகும். அதை தவிர உள்ளார்ந்த, மாற்ற முடியாத,மாற்றத்திற்குட்படாத பொருள் என்று எதுவுமில்லை.

குறிப்பு: கட்டுரையின் உள்ளடக்கத்திற்கு கட்டுரையாசிரியரேமுழு பொறுப்பு. அவர் சார்ந்த பல்கலைக்கழகமோ அல்லதுவேறு சில அமைப்போ அல்ல.

கட்டுரை ஆக்கம்:

முனைவர். கி. ஜெகதீசன், பி.எச்.டி.

உதவிப் பேராசிரியர்

விலங்கின மரபணுவியல் மற்றும் இனவிருத்தியல் துறை

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்

ஒரத்தநாடு – 614 625, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்

மின்னஞ்சல்: jagadeesankrishnan@gmail.com

கைப்பேசி: +91-95660-82013

1

To Download Keelainews Android Application – Click on the Image