சவுதி அரேபியா தம்மாமில் கீழக்கரை மக்கள் பெருநாள் சங்கமம்..

சவூதி அரேபியா தம்மாம் மாநகரில் கீழக்கரை மக்களின் ஹஜ்ஜு பெருநாள் சந்திப்பு நூரா உணவகத்தில் நடைபெற்றது.

அனைவருக்கும் நூரா சார்பில் ஃபயர் பைசல் ரோஸ்மில்க் வழங்கி சிறப்பித்தார்.

சத்தியபாதை மே மாத இதழ்..

சத்தியபாதை மே மாத இதழ்..

சத்தியம் வந்தது.. அசத்தியம் அழிந்தது..