மென்பொருள் வழி பட்டா படிவம் அனுப்புதல் மற்றும் பட்டா மாற்றம் – பதிவுத்துறை தலைவரின் சுற்றிக்கை – நகல் இணைப்பு …

தமிழ்நாட்டில் இனி ஆவணப்பதிவுகளை மென்பொருள் வழி பட்டா படிவம் அனுப்புதல் மற்றும் பட்டா மாற்றம் செய்தல் நடவடிக்கையில்  சம்பந்தப்பட்ட மனைப்பிரிவு (Plot) அமைந்துள்ள சர்வே எண்ணை குறிப்பிடவேண்டும் என சுற்றறிக்கை தமிழக அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இது சம்பந்தமான அரசாணை நகலை பார்வையிட கீழே க்ளிக் செய்யவும்..

Circular 21352-c1-18 dated 05.07

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.