அவசர ரத்தம் தேவை…

****அவசரம் – O – Negative****

அவசரம் ஆபரேசனுக்காக O Negative ரத்தம் 4 யுனிட் தேவை..
*சத்யா மருத்துவனை, *
இராமநாதபுரம்.
டாக்டர்.மீனாட்சி சுந்தரம்..
தொடர்புக்கு :- 095850 59572
*பதிவு நாள்:-28-09-2017. – IST. 5.45pm*

Please share message in know groups

Hala’s Touch of Traditional Taste

Hala’s Touch of Traditional Taste

Now you can ORDER online & @Amazon @Flipkart @Snapdeal