வாக்காளர்கள் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், திருத்தம், நீக்கம் செய்ய சிறப்பு முகாம்…

தமிழ்நாடு வாக்காளர்கள் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், திருத்தல் மற்றும் முகவரி மாற்றம் செய்ய வரும் 09-07-2017 & 27-07-2017 ஆகிய ஞாயிறு கிழமைகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற உள்ளது. இம்முகாம்கள் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச் சாவடிகளில் நடைபெறும்.

இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பொது மக்கள் அனைவரும் விபரங்களை சரி செய்து கொள்ள அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.