இராமநாதபுரம் எஸ்.பி பணியிட மாற்றம்.. புதிய எஸ்.பி நியமனம்..

இராமநாதபுரம் மாவட்ட எஸ்.பி ஆக பணியாற்றி வந்த மணிவண்ணன் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

புதிய எஸ்பி ஆக ஓம்பிரகாஷ் மீனா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருடைய பணி சிறக்க கீழை நியூஸ் நிர்வாகம் வாழ்த்துகிறது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.