*அவசரம் இரத்தம் தேவை*

*அவசரம் இரத்தம் தேவை*

இராமநாதபுரத்தில் உள்ள ஜோஸப் ராஜன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டு உள்ள நோயாளிக்கு

O- negative* (1 unit) தேவை

மற்றும்

சத்யா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டு உள்ள நோயாளிக்கு

A+positive* (2units) ஆப்ரேஸனுக்கு தேவை
(தகவல் பதிவு நாள் 04/02/17 நேரம் 12:30 pm)

தொடர்புக்கு;-  9840568387, 9042169629

Hala’s Touch of Traditional Taste

Hala’s Touch of Traditional Taste

Now you can ORDER online & @Amazon @Flipkart @Snapdeal