கீழை நகருக்கு புதிய அத்தியாயம் கீழை நியூஸ்..

  கீழக்கரையில் 29-12-2016 அன்று மாலை 8.00 மணி அளவில் கீழை நியூஸ் இணைய தளம் ஆரம்பம், கீழக்கரை மக்கள் களம் அறிமுக நிகழ்ச்சி மற்றும் சட்டப்போராளிகளுக்கான பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சி வடக்கு … Continue reading கீழை நகருக்கு புதிய அத்தியாயம் கீழை நியூஸ்..