ஜனாசா அறிவிப்பு

ஜனாசா அறிவிப்பு.

தெற்கு தெரு ஜமாஅத்தை சேர்ந்த நியாஸ் அவர்களின் தகப்பனாரும் தினமணி பத்திரிக்கை நிருபர் நிஸ்பர் அவர்களின் மாமனாருமாகிய SAH சர்புதின் (மாஸ்டர்) அவர்கள் வபாத்தாகிவிட்டார்கள்.
இன்னாலில்லாஹிவ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்..
அவருடைய மறுமை வாழ்வுக்காக பிரார்திக்கவும்..

Hala’s Touch of Traditional Taste

Hala’s Touch of Traditional Taste

Now you can ORDER online & @Amazon @Flipkart @Snapdeal